201. مداخلة بشردوستانه از دیدگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 205-228

رحمت حاجی مینه


202. ملاحظات سیاسی و امنیتی و حقوقی در مدیریت رودخانه‌های مرزی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 203-233

حجت میان‌‌‌‌آبادی


203. آزمون‌پذیری نظریه سازه‌انگاری در بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های نهم و دهم (1391-1384)

دوره 3، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 161-202

ضیاءالدین صبوری؛ تاج‌الدین صالحیان


204. تحلیل ساختارهای ژئوپلیتیکی تروریسم در دهة اول هزارة سوم میلادی

دوره 4، شماره 11، بهار 1393، صفحه 195-219

سجاد کریمی پاشاکی؛ روح‌الله منعم؛ محمدصادق یحیی‌پور


205. جامعه‌شناسی تاریخی و توهمات شناختی سنت والتزی روابط بین‌الملل

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 195-220

قدرت احمدیان


206. مفهوم سازی همگرایی و منطقه گرایی در روابط بین الملل از منظر سازه انگاری (مطالعه موردی: اتحادیه اروپا)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 122-155

مجید روحی دهبنه


207. جنبه های حقوقی اصول حاکم بر فضای ماورای جو

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 179-214

همایون مافی؛ وحید بذار


208. تحلیلی بر مؤلفه‌های دکترین سایبری کشورهامطالعه موردی:جمهوری اسلامی ایران)

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 193-220

سجاد کریمی پاشاکی؛ روح‌الله منعم؛ علی کاظمی‌پور


209. نوجهانی‌شدن صلح‌جویانه(صلح سیاره‌ای): چارچوبی تئوریک از مفهوم صلح ایرانی در روابط بین‌الملل

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 209-236

حسین درجانی؛ امیر هوشنگ میرکوشش


210. نسل پنجم رهبران چین و ابتکار کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 201-222

مسعود موسوی شفائی


211. عوامل احتمالی تجزیه حقوق بین الملل با تاکید بر گزارش سال 2006 کمیسیون حقوق بین الملل

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 183-208

همایون مافی؛ وحید بذار


212. بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی مطالعه موردی: بررسی تطبیقی دو شهر اصفهان و کرمانشاه

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 213-248

نجات محمدی فر؛ حسین مسعودی نیا


213. جایگاه صلح سبز در نظام آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 195-208

امین جعفری؛ اصغر احمدی


214. تأملاتی غیرغربی بر نظریه‌های روابط بین‌الملل

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 187-210

رحمت حاجی‌مینه


215. دیپلماسی حقوقی و حل مساله هسته‌ای ایران

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 195-226

علی بابایی مهر


216. نقش آموزش و دانشگاه‌ها در صلح‌سازی و مدیریت منازعات منطقه‌ای: مطالعه موردی خاورمیانه

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 181-206

مرتضی نورمحمدی


217. نقش مجتمع‌‏های نظامی- صنعتی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 185-214

محمدولی مدرس؛ رضا خلیلی؛ حبیب عطانژاد


218. بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر در ایران و عربستان با تاکید بر تئوری‌های نوین حاکمیت

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 175-207

عباسعلی طالبی؛ رضا جلالی؛ بیژن نیری؛ امیر ساجدی


219. سیاست کوانتومی: کاربست نظریه کوانتوم ‏ در تحلیل پدیده‌های سیاست بین‌الملل

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 197-221

محمد محمودی کیا


220. امنیت وجودی و مساله هسته ای ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 185-214

آرش رییسی نژاد


221. استعمار پنهان و گسترش پدیده نهیلیسم در کشورهای هدف: مطالعه موردی انگلستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 179-200

احمد بردبار


222. عوامل بیرونی موثر بر نقش آفرینی اتحادیه اروپا در قبال مساله فلسطین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-222

علی صباغیان؛ سید مهدی پارسائی


223. تحقق منطقه گرایی نوین در آفریقا از منظرسازه انگاری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 197-222

بهنام سرخیل


224. سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران ‏(2012-2018)

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 187-218

فرهاد فولادی؛ محمد یوسفی جویباری؛ جعفر جمشیدی راد


225. بررسی و تحلیل تأثیر برگزیت بر سیاست امنیتی- دفاعی مشترک اروپا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 8-8