201. نقش مجتمع‏های نظامی- صنعتی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 185-214

محمدولی مدرس؛ رضا خلیلی؛ حبیب عطانژاد


202. بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر در ایران و عربستان با تاکید بر تئوری‌های نوین حاکمیت

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 175-207

عباسعلی طالبی؛ رضا جلالی؛ بیژن نیری؛ امیر ساجدی


203. سیاست کوانتومی: کاربست نظریه کوانتوم ‏ در تحلیل پدیده‌های سیاست بین‌الملل

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 197-221

محمد محمودی کیا


204. امنیت وجودی و مساله هسته ای ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 185-214

آرش رییسی نژاد


205. استعمار پنهان و گسترش پدیده نهیلیسم در کشورهای هدف: مطالعه موردی انگلستان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 179-200

احمد بردبار


206. عوامل بیرونی موثر بر نقش آفرینی اتحادیه اروپا در قبال مساله فلسطین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-9


207. رقابت ایران و عربستان در خاورمیانه ‏در چارچوب نظریۀ موازنۀ منافع شوئلر(2017-2015)‏

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 4-4


208. احزاب و فرهنگ های سیاسی مختلف در مصر (با تاکید بر جریانات اسلام گرایی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 207-235

امیر نیاکوئی؛ ضیاءالدین صبوری


209. اعتبار احکام کیفری خارجی در فقه اسلامی و نقش آن در توسعه مناسبات بین المللی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 179-197

مجتبی جانی پور


210. ویژگی‌های قاعده مطلوب در حقوق بین‌الملل خصوصی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 221-242

رضا مقصودی


211. تبیین دیپلماسی عمومی و فرهنگی از منظر سازه انگاری جهان وطنی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 130-200

امیر هوشنگ میرکوشش


212. مطالعه تطبیقی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی از نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا سال 2015

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 209-240


213. راهبرد نوین قانون‌گذاری در حقوق بین‌الملل با تاکید بر تحول مفهوم رضایت دولتها: بررسی موردی توافق بین‌المللی 2015 پاریس

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 249-278


214. مقایسه اصل تناظر در داوری داخلی و بین‌المللی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 209-232


215. بحران نظریّه‌پردازی در روابط بین‌الملل؛ بستری مساعد برای اندیشه‌ورزی اسلامی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 211-236

محسن اسلامی؛ محمد داوند؛ حجت داوند


216. تاثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر اقتصاد سیاسی کشورهای حوزه اسکاندیناوی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 277-254


217. الزامات اقتصادی توسعه روابط ایران و عمان

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 207-232


218. جنبش جنگل در پرتو کشمکش قدرت‌های بزرگ

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 215-236

عباس پناهی؛ امیر مهرنیا


219. ارزیابی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1396

مهناز گودرزی؛ حسین نصیرزاده


220. قلمرو اعمال قانون در داوری تجاری بین‌المللی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 178-201

عسکر حاجی پور؛ علیرضا رجب زاده؛ محمد رضا فلاح


221. نقش تجربیات بین‌المللی بریادگیری سیاست گذاران ‏

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 223-242

سروش امیری


222. تجزیه و تحلیل دو گفتمان متعارض اروپا و آمریکا در قبال برجام

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 215-244

رحمت حاجی مینه؛ اکرم صالحی


223. راهبرد سیاست خارجی ترامپ در قبال پرونده هسته‌ای ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 201-226

بهار اخوان؛ عنایت الله یزدانی؛ علی امیدی


224. تأثیر گفتمان سیاسی بر تعاملات بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 10-10


225. تحریم نفتی ایران و اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 5-5