126. جهانی‌شدن آموزش عالی در هزاره سوم: مؤلفه‌ها و ابعاد

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 133-164

حسن خداوردی


127. محرمانه بودن داوری در تجارت بین‌المللی و مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 111-150

سید محمد اسدی‌نژاد؛ سید مجتبی مهدوی‌فر


128. سیر تحول ایدئولوژیک اخوان‌المسلمین مصر و چالش‌های پیش‌رو

دوره 3، شماره 7، بهار 1392، صفحه 112-156

معصومه رادگودرزی


129. واکاوی مبانی فرانظری نظریة روابط بین‌الملل در رویکرد اسلامی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 133-168

محمدجواد رنجکش؛ حمیدرضا کشاورز


130. رقابت قدرت‌ها، ژئوپولیتیک خزر و منافع ملی ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 111-136

سید امیر نیاکویی؛ فرامرز میرزازاده


131. حقوق بین‌الملل و تشکیل کشور مستقل فلسطینی

دوره 4، شماره 11، بهار 1393، صفحه 129-162

سید احمد طباطبایی؛ داوود محبی انجدانی


132. دلایل و پیامدهای عضویت بوسنی و هرزگوین در اتحادیه اروپا

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 127-160

علی باقری دولت‌آبادی


133. نگاهی سازه‌انگارانه به روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکای لاتین (مطالعه موردی ونزوئلا)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 81-95

سیّد امیر نیاکوئی؛ مصطفی کرمی


134. تنگنای امنیتی؛ رفتارشناسی شورای همکاری خلیج فارس در قبال برنامه هسته‌ای ایران

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 123-154

حبیب اله ابوالحسن شیرازی؛ حمید نیکو


135. تحول مفهوم امنیت و تأثیر آن بر تحول ساختاری سازمان وحدت آفریقا به اتحادیه آفریقا

دوره 5، شماره 15، بهار 1394، صفحه 135-160

سعید وثوقی؛ مهدی بازوند


136. بررسی مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی موثر بر سیاست خارجی ج.ا.ایران و فرانسه با تأکید بر رویکرد نظری سازه‌انگاری

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 135-170

صفورا ترک لادانی؛ منصوره مرادی


137. مدل تصمیم­گیری شهودی چندوجهی و تحلیل سیاست خارجی ترکیه( مطالعه موردی دولت عدالت و توسعه)

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 139-168

محمد حسین جمشیدی؛ ولی گل‌محمدی


138. ظرفیت نظریه‌های روابط بین‌الملل برای ایجاد تعامل و تقارب با حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 137-156

سمیرا محسنی؛ سید عبدالعلی قوام


139. نگاه نو به رقابت ایران و ترکیه در کسب قدرت منطقه‌ای

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 143-176

احمد جانسیز؛ تاج الدین صالحیان


140. تنش و تضاد قانون‌گرایی و فرهنگ در عصر جهانی‌شدن

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 135-158

سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیه


141. ایران- عراق: چشم اندازی بر راهبردی شدن مناسبات دوجانبه

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 129-162

سیدشمس‌الدین صادقی؛ مهری مارابی؛ نرگس اکسا


142. جایگاه فرسایش قدرت در راهبرد موازنه‌ نرم ایالات متحده آمریکا

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 123-164

مهدی هدایتی شهیدانی


143. تحلیل ژئواستراتژیکی روابط ایران و پاکستان با تاکید بر عامل امنیتی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 147-182

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ آرش بیدالله خانی


144. جایگاه مفهوم و مصادیق صلح در سرفصل‌ها و فصل‌های رشته علوم سیاسی

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 139-154

سید رضا موسوی نیا


145. بررسی راهبردی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: دولت یازدهم و دوازدهم

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 133-158

ضیاءالدین صبوری؛ تاج الدین صالحیان


146. تأثیر بازتولید داعش در کشور عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 121-148

محمدجواد هراتی؛ سید محمد جواد قربی


147. نقش توانمندسازی کارکنان رسانه در مدیریت بحران‌های زیست محیطی بین المللی دریای خزر

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 157-178

اصغر عالم تبریز؛ اکبر عالم تبریز؛ محمد طالقانی؛ رضا سیمبر؛ یونس رنجکش کیسمی


148. نگرشی نو در بازتعریف مفهوم ژئوپلیتیک صلح

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 127-160

افشین متقی؛ محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر


149. بررسی عوامل شکل گیری، تحول و جایگاه اوپک وتاثیرآن در اقتصاد جهانی در دهه کنونی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 123-148

اعتماد باقری؛ مقصود رنجبر؛ مهدی جاودانی مقدم


150. جایگاه سازمان های بین المللی در سازوکار موازنه نرم عصرپساجنگ سرد

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 2-2

محمد جواد رنجکش