نویسنده = علی پور، حسین
دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا: تبیینی از منظر فرصت‌ها و چالش‌های منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1401

10.22034/irr.2023.381481.2335

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ حسین علی پور