نویسنده = نیاکویی، سید امیر
تاثیر سیاست گذاری دولتها در مواجهه با بحران کووید 19 (مطالعه تطبیقی تجربه‌های آمریکا، چین و ایران)

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 41-68

10.22034/irr.2021.135864

سید امیر نیاکوئی


راهبرد خاورمیانه ای اروپا در قبال آمریکا پس از بهار عربی (2011-2018)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 65-100

امیر نیاکوئی؛ سعید پیرمحمدی


سند چشم‌انداز 20 ساله، رقبای منطقه‌ای و ضرورت منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ایران (تحلیل وضعیت پیش‌رو و چشم‌انداز مطلوب)

دوره 5، شماره 17، آبان 1394، صفحه 69-104

سید امیر نیاکوئی؛ محسن عسگریان


رقابت قدرت‌ها، ژئوپولیتیک خزر و منافع ملی ایران

دوره 3، شماره 10، دی 1392، صفحه 111-136

سید امیر نیاکویی؛ فرامرز میرزازاده


احزاب و فرهنگ های سیاسی مختلف در مصر (با تاکید بر جریانات اسلام گرایی)

دوره 1، شماره 1، آبان 1390، صفحه 207-235

امیر نیاکوئی؛ ضیاءالدین صبوری