نویسنده = موسوی‌زاده جزایری، سیّدمحسن
نمایندگی/ سخن‌گوییِ جهان اسلام: چیستی ادّعا و کیستی مدّعی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 101-130

محسن خلیلی؛ رضا دانشمندی؛ سیّدمحسن موسوی‌زاده جزایری