نویسنده = دهقانی فیروزآبادی، سید جلال
گلچین گرایی؛ رهیافتی نو برای تبیین بحران های بین المللی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 7-38

10.22034/irr.2021.124843

سید محمد امین آبادی؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


مسئله علیت در نظریه‌های روابط بین‌الملل

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 101-122

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مجید دشتگرد


چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز و جایگاه ژئواستراتژیک ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 245-280

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ اکبر صادقی


نظامیان و گذار به دموکراسی در کشورهای عرب: مطالعه موردی نقش نظامیان در تحولات سیاسی-اجتماعی مصر (20115-2011)

دوره 4، شماره 14، دی 1393، صفحه 87-122

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ پریسا کریمی


تحلیلی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس (1391-1384)

دوره 2، شماره 5، مهر 1391، صفحه 9-52

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ وحید نوری


الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 9-47

سید جلال دهقانی فیروزآبادی