نویسنده = امام‏جمعه ‏‏زاده، سید جواد
حمایت از داعش و موازنه در برابر ایران (2018-2014)

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، اسفند 1398، صفحه 145-172

نیلوفر اردم؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ مهناز گودرزی


مطالعه تطبیقی مفهوم هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 50-51

سید جواد امام‏جمعه ‏‏زاده؛ روح‌الله زمانیان