نویسنده = میرکوشش، امیرهوشنگ
نوجهانی‌شدن صلح‌جویانه(صلح سیاره‌ای): چارچوبی تئوریک از مفهوم صلح ایرانی در روابط بین‌الملل

دوره 5، شماره 16، مرداد 1394، صفحه 209-236

حسین درجانی؛ امیر هوشنگ میرکوشش


تبیین دیپلماسی عمومی و فرهنگی از منظر سازه انگاری جهان وطنی

دوره 4، شماره 13، آذر 1393، صفحه 130-200

امیر هوشنگ میرکوشش


آیندۀ روابط امریکا و چین: همکاری؛ رقابت

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 73-110

جواد امام‌جمعه‌زاده؛ امیر هوشنگ میرکوشش


نقش شبکه های اجتماعی در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 56-57

امیرهوشنگ میرکوشش؛ حسین درجانی