نویسنده = سیمبر، رضا
تأثیرات دولت رانتیر بر تحقق حکمرانی مطلوب در دولت احمدی‌نژاد و روحانی

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 135-162

10.22034/irr.2022.165405

محمد مهدی آباده ا ی زاده؛ رضا سیمبر؛ فریدون اکبر زاده


تاثیراختلاف ها و چالش ها ی سیاسی کشور های ساحلی بر محیط زیست دریای خزر (2017-1991).

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 7-28

10.22034/irr.2022.144266

اردشیر پور نعمت نودهی؛ رضا سیمبر؛ الهه کولایی؛ سید محمد کاظم سجاد پور


حکمرانی ملی و بین المللی محیط زیست: رویکردها، تعارض ها و راهکارها

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 7-46

رضا سیمبر؛ آزیتا ملکی


ارزیابی حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی دولت دوازدهم: با تاکید بر موضوعات منطقه ای

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، اسفند 1398، صفحه 51-82

رضا سیمبر؛ آزیتا ملکی


ماهیت جنبش های زیست محیطی در قلمرو اتحادیه اروپا

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 10-10

رضا سیمبر؛ محمد رفیعی


نقش توانمندسازی کارکنان رسانه در مدیریت بحران‌های زیست محیطی بین المللی دریای خزر

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 157-178

اصغر عالم تبریز؛ اکبر عالم تبریز؛ محمد طالقانی؛ رضا سیمبر؛ یونس رنجکش کیسمی


حقوق بشر و انجام مذاکرات نهادینه جهانی و منطقه ای، راهکار تحقق امنیت جامع

دوره 4، شماره 14، دی 1393، صفحه 11-30

رضا سیمبر؛ غلامرضا اسداللهی


بررسی آیپک و تأثیر آن بر سیاست خاورمیانه‌ای امریکا

دوره 4، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 9-34

رضا سیمبر؛ کیانوش نظری


ارزیابی درونی گروه آموزشی روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 9-36

رضا سیمبر؛ علی ایلخانی‌پور


رئالیسم جهان سوم: رهیافتی پاسخ‌گو به خاستگاه کشمکش‌های جاری در نظام بین‌الملل

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 9-35

رضا سیمبر؛ مهدی زیبایی


بیداری اسلامی و سنخ‌شناسی تغییر گفتمان اخوان‌المسلمین

دوره 2، شماره 4، مرداد 1391، صفحه 25-52

رضا سیمبر؛ حسین نصیرزاده