نویسنده = موسوی، سید حسام‌الدین
خیزش نظامی چین، امریکا و موازنۀ آسیایی

دوره 2، شماره 4، مرداد 1391، صفحه 53-84

محمدعلی بصیری؛ سید حسام‌الدین موسوی؛ محمدعلی رعیتی‌نژاد