نویسنده = نصیرپور، ساناز
چالش‌های نهاد زنان ملل متحد در ایجاد صلح پایدار

دوره 2، شماره 5، مهر 1391، صفحه 165-192

ضیاءالدین صبوری؛ ساناز نصیرپور؛ مرضیه حمیدیان شورمستی