نویسنده = موسوی شفائی، مسعود
راهبرد موازنه‌گرایی هند در تعامل با ایران و آمریکا

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 97-122

مسعود موسوی شفایی؛ سعیده اسکندری


نسل پنجم رهبران چین و ابتکار کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم

دوره 5، شماره 17، آبان 1394، صفحه 201-222

مسعود موسوی شفائی


وابستگی متقابل روسیه و اتحادیۀ اروپا در حوزۀ انرژی

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 82-110

مسعود موسوی شفایی؛ احمد سلطانی‌نژاد؛ مهدی زحمتکش