نویسنده = منعم، روح‌الله
تحلیلی بر مؤلفه‌های دکترین سایبری کشورهامطالعه موردی:جمهوری اسلامی ایران)

دوره 5، شماره 15، فروردین 1394، صفحه 193-220

سجاد کریمی پاشاکی؛ روح‌الله منعم؛ علی کاظمی‌پور


تحلیل ساختارهای ژئوپلیتیکی تروریسم در دهة اول هزارة سوم میلادی

دوره 4، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 195-219

سجاد کریمی پاشاکی؛ روح‌الله منعم؛ محمدصادق یحیی‌پور