نویسنده = یحیی‌پور، محمدصادق
تحلیل ساختارهای ژئوپلیتیکی تروریسم در دهة اول هزارة سوم میلادی

دوره 4، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 195-219

سجاد کریمی پاشاکی؛ روح‌الله منعم؛ محمدصادق یحیی‌پور