1. نظریه جهانشمولی نسبی در روابط بین الملل

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-64

محمدرضا دهشیری


2. بحران‌های چهارگانه و خیزش راست افراطی در اروپا

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 45-78

محمدرضا دهشیری؛ روح‌الله قاسمی


3. توافق هسته‌ای و برساختگی هویّت جدید ایران در افکار عمومی بین‌المللی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 73-102

محمدرضا دهشیری؛ حسین مسعودنیا؛ محسن رضائی جعفری