1. تاثیر روابط اقتصادی – امنیتی هند-آمریکا بر روابط ایران و هند

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 3-3

قاسم رضایی؛ علی آدمی؛ سید جواد امام جمعه زاده


2. توازن تهدید در روابط سیاسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و ایالات‌متحده‌آمریکا

دوره 9، ویژه نامه تحولات منطقه ای و بین المللی، زمستان 1398، صفحه 5-5

علی آدمی؛ سیدامیرسینا نورانی


3. صلح غایت‌انگارانه؛ تطبیقی هستی و انسان‌شناسانه بر نظریه صلح در اسلام و غرب

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 51-78

علی آدمی