نویسنده = معتضد راد، آناهیتا
تحولات قدرت جهانی، , هند و رویکرد آن به غرب آسیا

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، اسفند 1398، صفحه 205-222

آناهیتا معتضد راد