نویسنده = ابوالحسن شیرازی، حبیب اله
سیاست خارجی ترکیه در بحران قره‌باغ از منظر قدرت هوشمند

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 245-271

10.22034/irr.2022.164100

احسان جعفری فر؛ حبیب اله ابوالحسن شیرازی


سیاست خارجی روسیه در سوریه از منظر قدرت هوشمند

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 57-85

10.22034/irr.2022.144269

احسان جعفری فر؛ حبیب اله ابوالحسن شیرازی


تنگنای امنیتی؛ رفتارشناسی شورای همکاری خلیج فارس در قبال برنامه هسته‌ای ایران

دوره 4، شماره 14، دی 1393، صفحه 123-154

حبیب اله ابوالحسن شیرازی؛ حمید نیکو