نویسنده = قربانی شیخ نشین، ارسلان
برنامه هسته‌ای ایران و رژیم امنیتی خاورمیانه در عصر ترامپ

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 131-154

10.22034/irr.2022.342047.2184

مرتضی علیخانی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمدرضا قائدی


نگاه چینی به دانش روابط بین‌الملل: چارچوبی برای تغییر نظم جهانی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 7-30

10.22034/irr.2021.144714

بهنام وکیلی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سعید میرترابی


گذار از نظم هژمونیک به نظم پساهژمونیک و روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (2020-2001)

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 281-302

10.22034/irr.2020.125737

سجاد حسنی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین


تصویر سازی دولت اسلامی عراق و شام از خشونت و قدرت اجتماعی

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 219-247

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ حمید امامی؛ سیدعلی منوری