نویسنده = ربیعی نیا، بهمن
تجزیه و تحلیل قدرت نرم ترکیه در دوره غلبه اسلام گرایان

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 159-190

بهمن ربیعی نیا؛ حسین هرسیج؛ حسین مسعود نیا


سناریوهای محتمل آینده عراق بر اساس بازیگران مؤثر سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1395، صفحه 55-86

عنایت الله یزدانی؛ داود افشاری؛ بهمن ربیعی نیا