نویسنده = یزدانی، عنایت الله
چشم اندازها و چالش‌های قدرت نرم هند در پرتو دموکراسی و توسعه اقتصادی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 7-34

10.22034/irr.2021.127351

خسرو دهقانی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


آسیب شناسی «آینده‌پژوهانه» سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درتاجیکستان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 35-64

صالح سلاورزی زاده؛ سعید وثوقی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


راهبرد سیاست خارجی ترامپ در قبال پرونده هسته‌ای ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 201-226

بهار اخوان؛ عنایت الله یزدانی؛ علی امیدی