نویسنده = بصیری، محمدعلی
چشم اندازها و چالش‌های قدرت نرم هند در پرتو دموکراسی و توسعه اقتصادی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 7-34

10.22034/irr.2021.127351

خسرو دهقانی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


آسیب شناسی «آینده‌پژوهانه» سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درتاجیکستان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 35-64

صالح سلاورزی زاده؛ سعید وثوقی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی