نویسنده = وثوقی، سعید
هیدروتروریسم گروه داعش در خاورمیانه

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 99-129

10.22034/irr.2022.293194.1999

صالح سلاورزی زاده؛ سعید وثوقی؛ حسین مختاری هشی


آسیب شناسی «آینده‌پژوهانه» سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درتاجیکستان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 35-64

صالح سلاورزی زاده؛ سعید وثوقی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


تأثیر قدرت یابی چین بر روابط و رقابت با آمریکا

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-38

سعید وثوقی؛ امیرحسین رستمی؛ عنایت الله یزدانی