نویسنده = سلطانی‌نژاد، دکتر احمد
نقش ارتباطات میان فرهنگی در تصمیم کشورها به تنش‌زدایی

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 35-58

دکتر محمدحسین جمشیدی؛ دکتر احمد سلطانی‌نژاد؛ جلیل بیات