نویسنده = طالقانی، محمد
مفهوم رفتار شهروندی در فرآیند جهانی شدن

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 269-290

10.22034/irr.2021.149278.1298

اصغر عالم تبریز؛ اکبر عالم تبریز؛ محمد طالقانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ محمد حسن پور


توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی صادرات محور در راستای تحولات جهانی مبتنی بر سیاست‌های‌ اقتصاد مقاومتی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 241-268

10.22034/irr.2021.122843

فیروزه حاج علی اکبری؛ سحر اسدزاده منجیلی؛ محمد طالقانی؛ مهران مهدی زاده


نقش توانمندسازی کارکنان رسانه در مدیریت بحران‌های زیست محیطی بین المللی دریای خزر

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 157-178

اصغر عالم تبریز؛ اکبر عالم تبریز؛ محمد طالقانی؛ رضا سیمبر؛ یونس رنجکش کیسمی