نویسنده = یزدانی، عنایت الله
تأثیر قدرت یابی چین بر روابط و رقابت با آمریکا

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-38

سعید وثوقی؛ امیرحسین رستمی؛ عنایت الله یزدانی


سناریوهای محتمل آینده عراق بر اساس بازیگران مؤثر سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1395، صفحه 55-86

عنایت الله یزدانی؛ داود افشاری؛ بهمن ربیعی نیا