نویسنده = قربانی سپهر، آرش
نگرشی نو در بازتعریف مفهوم ژئوپلیتیک صلح

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 127-160

افشین متقی؛ محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر