نویسنده = نصراللهی، فرشته
هویت و ساختار سیاسی درآسیای مرکزی با تاکید بر تاجیکستان ‏

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 7-28

فرشته نصراللهی؛ حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی؛ احمد بخشایش اردستانی