نویسنده = سلاورزی زاده، صالح
هیدروتروریسم گروه داعش در خاورمیانه

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 99-129

10.22034/irr.2022.293194.1999

صالح سلاورزی زاده؛ سعید وثوقی؛ حسین مختاری هشی