نویسنده = یوسفی جویباری، محمد
واکاوی گفتمانی انقلاب تونس

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 315-338

10.22034/irr.2020.110444

عبدالکریم شاه ولی؛ محمد یوسفی جویباری


سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران ‏(2012-2018)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 187-218

فرهاد فولادی؛ محمد یوسفی جویباری؛ جعفر جمشیدی راد