نویسنده = نورانی، سیدامیرسینا
توازن تهدید در روابط سیاسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و ایالات‌متحده‌آمریکا

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، اسفند 1398، صفحه 115-144

علی آدمی؛ سیدامیرسینا نورانی