نویسنده = چهارمحالی اصفهانی، مرضیه
نقش چابهار در همگرائی منطقه ای : مطالعه موردی جاده کتان

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، اسفند 1398، صفحه 29-50

مجیدرضا مؤمنی؛ مرضیه چهارمحالی اصفهانی