نویسنده = طالبی آرانی، روح اله
نظم‌های منطقه‌ایِ غیراروپایی از منظر مکتب انگلیسی ‏

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 159-186

روح اله طالبی آرانی؛ نورالدین اکبری کریم آبادی