نویسنده = رهبری، هدیه
تروریسم بومی در اروپا

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، اسفند 1398، صفحه 223-250

محمد جمشیدی؛ هدیه رهبری