نویسنده = زکی‌زاده، میثم
همسوئی امنیتی چین و روسیه در رویارویی با تهدیدات ایالات متحده

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 125-160

10.22034/irr.2020.118881

میثم زکی‌زاده؛ علیرضا موسوی زاده؛ مهدی ذاکریان امیری؛ بهزاد شاهنده