نویسنده = خرمشاد، محمدباقر
کژکارکردهای وهابیسم و تعمیق شکاف بن سلمان با وهابیون عربستان سعودی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 177-204

10.22034/irr.2021.122856

عبدالرضا عالیشاهی؛ ابراهیم برزگر؛ محمدباقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر