نویسنده = تقی زاده سالاری، احسان
راهبرد سیاسی و امنیتی اسرائیل در قبال بحران سوریه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 71-102

10.22034/irr.2021.130825

احسان تقی زاده سالاری؛ مهدی ذاکریان امیری؛ کیهان برزگر؛ داود هرمیداس باوند