نویسنده = حسینی گلی، سید اسمعیل
تحلیل گفتمان میرزا ملکم خان پیرامون مفهوم آزادی در انقلاب مشروطیت

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 119-146

10.22034/irr.2022.315076.2075

بهمن احمدی؛ سید اسمعیل حسینی گلی؛ عبدل حسین الله کرم؛ محمد رحیم عیوضی