کلیدواژه‌ها = تروریسم
روانشناسی سیاسی تروریسم : نقش محیط پدیداری، زمینه ساز و شخصی در گسترش تروریسم

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 133-160

10.22034/irr.2021.133218

رضا التیامی نیا


واکاوی علل توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای مسلمان درگیر پدیده تروریسم در خاورمیانه

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 257-280

10.22034/irr.2020.124966

سعید حق پرست؛ احسان شاکری؛ ربابه پورجبلی


تروریسم بومی در اروپا

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، اسفند 1398، صفحه 223-250

محمد جمشیدی؛ هدیه رهبری


سایبر تروریسم: شکل نوینی از ترور علیه منافع ملی

دوره 4، شماره 13، آذر 1393، صفحه 9-36

عنایت الله یزدانی؛ فرزانه مرادی؛ طیبه قنواتی


تحلیل ساختارهای ژئوپلیتیکی تروریسم در دهة اول هزارة سوم میلادی

دوره 4، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 195-219

سجاد کریمی پاشاکی؛ روح‌الله منعم؛ محمدصادق یحیی‌پور


بررسی نقش و جایگاه تروریسم در سیاست خارجی امریکا پس از 11 سپتامبر 2001 تا سال 2013

دوره 3، شماره 10، دی 1392، صفحه 83-110

عنایت‌الله یزدانی؛ سامان محمدی