1. سیاست گذاری فرهنگی در تجاری سازی و رقابت پذیری جهانی محصولات فرهنگی دولت ها

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 268-239

10.22034/irr.2021.304621.2044

شیدا سفیدگری؛ علی اصغر پورعزت؛ منوچهر انصاری؛ سید روح الله حسینی


2. ایران- عراق: چشم اندازی بر راهبردی شدن مناسبات دوجانبه

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 129-162

سیدشمس‌الدین صادقی؛ مهری مارابی؛ نرگس اکسا


3. مذاکرات استراتژیک (راهبردها، تاکتیک‌ها و الزامات)

دوره 2، شماره 4، مرداد 1391، صفحه 143-172

سید علی‎محمد موسوی