1. تاثیر تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی بر ساختار و سیاستهای سیاسی - امنیتی شورای همکاری خلیج فارس

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 87-112

اردشیر سنائی


2. نقش افزایش قدرت منطقه‌ای ایران در سیاست‌گذاری شورای همکاری خلیج فارس: 2015– 2005

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 277-310

مجید روحی دهبنه؛ سجاد مرادی کلارده


3. تنگنای امنیتی؛ رفتارشناسی شورای همکاری خلیج فارس در قبال برنامه هسته‌ای ایران

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 123-154

حبیب اله ابوالحسن شیرازی؛ حمید نیکو


4. تحلیلی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس (1391-1384)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 9-52

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ وحید نوری