1. همسوئی امنیتی چین و روسیه در رویارویی با تهدیدات ایالات متحده

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 125-160

10.22034/irr.2020.118881

میثم زکی‌زاده؛ علیرضا موسوی زاده؛ مهدی ذاکریان امیری؛ بهزاد شاهنده


2. تأثیر قدرت یابی چین بر روابط و رقابت با آمریکا

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 7-38

سعید وثوقی؛ امیرحسین رستمی؛ عنایت الله یزدانی


3. باورهای بنیادین رهبران، برداشت ها از تهدید و تخاصم آمریکا و کرة شمالی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 125-158

مجید محمد شریفی؛ امیر سعید کرمی


4. تجزیه و تحلیل دو گفتمان متعارض اروپا و آمریکا در قبال برجام

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 215-244

رحمت حاجی مینه؛ اکرم صالحی


5. نقش مجتمع‌‏های نظامی- صنعتی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

دوره 7، شماره 24، مرداد 1396، صفحه 185-214

محمدولی مدرس؛ رضا خلیلی؛ حبیب عطانژاد


6. راهبرد موازنه‌گرایی هند در تعامل با ایران و آمریکا

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 97-122

مسعود موسوی شفایی؛ سعیده اسکندری