1. رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه به مساله استقلال کردستان عراق

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-1


2. سیاست اوراسیایی ترکیه: منافع و دستاوردها

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 133-160

علیرضا کریمیان؛ جهانگیر کرمی


3. سیاست خارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه در دوره پس از جنگ سرد

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 219-242

مهدیه حیدری


4. تجزیه و تحلیل قدرت نرم ترکیه در دوره غلبه اسلام گرایان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-190

بهمن ربیعی نیا؛ حسین هرسیج؛ حسین مسعود نیا


5. بحران سوریه و تاثیر آن بر منافع ملی و منطقه ای ترکیه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 121-148

نیکنام ببری؛ شهروز ابراهیمی


6. تاثیر خیزش‌های عربی خاورمیانه بر الگوی روابط ایران و ترکیه (2017-2011)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 91-120

سیدامیر نیاکویی؛ ویدا حاجی


7. تبیین سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه بر اساس رویکرد نوواقع‌گرایی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 111-134

علیرضا کوهکن؛ میلاد گرجی


8. کودتای نظامیان در مصر و ترکیه: زمینه‌ها و نتایج متفاوت

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 65-96

امیر نیاکویی


9. نگاه نو به رقابت ایران و ترکیه در کسب قدرت منطقه‌ای

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 143-176

احمد جانسیز؛ تاج الدین صالحیان


10. آینده‌بینی منازعه خاورمیانه و تغییر در توازن قدرت منطقه‌ای ایران و ترکیه

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 105-138

ضیاءالدین صبوری؛ تاج‌الدین صالحیان


11. مدل تصمیم­گیری شهودی چندوجهی و تحلیل سیاست خارجی ترکیه( مطالعه موردی دولت عدالت و توسعه)

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 139-168

محمد حسین جمشیدی؛ ولی گل‌محمدی