کلیدواژه‌ها = ترکیه
واکاوی چرخش جدید سیاست خارجی ترکیه در قبال خاورمیانه

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 225-252

10.22034/irr.2022.291231.1989

جابر قاسمی؛ امیرعلی مددی


آب و راهبرد هیدروهژمون‌گرایی ترکیه در بین‌النهرین

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 97-125

10.22034/irr.2021.299229.2025

بهنام سرخیل


نهادهای اجرائی و نظارتی انتخابات در ایران و ترکیه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 147-176

10.22034/irr.2021.122852

هاوری مدرس؛ جلیل نائبیان؛ پرویز احدی


رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه به مساله استقلال کردستان عراق

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 7-32

حسین پوراحمدی میبدی؛ صابر قیاسی


سیاست اوراسیایی ترکیه: منافع و دستاوردها

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 133-160

علیرضا کریمیان؛ جهانگیر کرمی


سیاست خارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه در دوره پس از جنگ سرد

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 219-242

مهدیه حیدری


تجزیه و تحلیل قدرت نرم ترکیه در دوره غلبه اسلام گرایان

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 159-190

بهمن ربیعی نیا؛ حسین هرسیج؛ حسین مسعود نیا


بحران سوریه و تاثیر آن بر منافع ملی و منطقه ای ترکیه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 121-148

نیکنام ببری؛ شهروز ابراهیمی


تاثیر خیزش‌های عربی خاورمیانه بر الگوی روابط ایران و ترکیه (2017-2011)

دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 91-120

سیدامیر نیاکویی؛ ویدا حاجی


تبیین سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه بر اساس رویکرد نوواقع‌گرایی

دوره 6، شماره 21، آبان 1395، صفحه 111-134

علیرضا کوهکن؛ میلاد گرجی


کودتای نظامیان در مصر و ترکیه: زمینه‌ها و نتایج متفاوت

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 65-96

امیر نیاکویی


نگاه نو به رقابت ایران و ترکیه در کسب قدرت منطقه‌ای

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1395، صفحه 143-176

احمد جانسیز؛ تاج الدین صالحیان


آینده‌بینی منازعه خاورمیانه و تغییر در توازن قدرت منطقه‌ای ایران و ترکیه

دوره 5، شماره 17، آبان 1394، صفحه 105-138

ضیاءالدین صبوری؛ تاج‌الدین صالحیان


مدل تصمیم­گیری شهودی چندوجهی و تحلیل سیاست خارجی ترکیه( مطالعه موردی دولت عدالت و توسعه)

دوره 5، شماره 17، آبان 1394، صفحه 139-168

محمد حسین جمشیدی؛ ولی گل‌محمدی