1. بحران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

نیکنام ببری؛ شهروز ابراهیمی؛ سعید وثوقی


2. تجزیه و تحلیل قدرت نرم ترکیه در دوره غلبه اسلام گرایان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 8-8

بهمن ربیعی نیا؛ حسین هرسیج؛ حسین مسعود نیا


3. بحران سوریه و تاثیر آن بر منافع ملی و منطقه ای ترکیه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 121-148

نیکنام ببری؛ شهروز ابراهیمی


4. تاثیر خیزش‌های عربی خاورمیانه بر الگوی روابط ایران و ترکیه (2017-2011)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 91-120

سیدامیر نیاکویی؛ ویدا حاجی


5. تبیین سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه بر اساس رویکرد نوواقع‌گرایی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 111-134


6. کودتای نظامیان در مصر و ترکیه: زمینه‌ها و نتایج متفاوت

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 65-96


7. نگاه نو به رقابت ایران و ترکیه در کسب قدرت منطقه‌ای

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 143-176


8. مدل تصمیم­گیری شهودی چندوجهی و تحلیل سیاست خارجی ترکیه( مطالعه موردی دولت عدالت و توسعه)

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 139-168

محمد حسین جمشیدی؛ محمد حسین جمشیدی؛ ولی گل‌محمدی


9. آینده‌بینی منازعه خاورمیانه و تغییر در توازن قدرت منطقه‌ای ایران و ترکیه

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 105-138

ضیاءالدین صبوری؛ تاج‌الدین صالحیان