کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
بررسی بازیگری قطر در خلیج فارس با تاکید بر روابط قطر و امریکا

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 193-212

10.22034/irr.2022.330632.2143

حمید سروش؛ حسین احمدی؛ محمدعلی بصیری


نفوذ چین در پرتو نقش امنیتی آمریکا در حوزه خلیج فارس

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 95-118

10.22034/irr.2022.297021.2012

غفار زارعی؛ محمد احمدی نیا؛ علی محمد حقیقی


تاثیر تحولات ژئوپلتیک کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با محوریت عربستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 246-227

10.22034/irr.2022.145906

علی حقیقت شناس کماچالی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد


احداث جزایر مصنوعی در خلیج فارس و دریای خزر از منظر حقوق بین‌الملل دریاها و کنوانسیون‌های منطقه‌ای

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 281-296

10.22034/irr.2022.345366.2195

اشرف خدادادی؛ ایرج رضائی نژاد؛ کارن روحانی


بررسی عوامل شکل گیری، تحول و جایگاه اوپک وتاثیرآن در اقتصاد جهانی در دهه کنونی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 123-148

اعتماد باقری؛ مقصود رنجبر؛ مهدی جاودانی مقدم


الزامات اقتصادی توسعه روابط ایران و عمان

دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 207-232

مجید مختاری؛ علی آدمی


جایگاه کشورهای منطقه خلیج فارس در سیاست‌های تأمین انرژی اتحادیه اروپا

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 151-185

مرتضی باقیان زارچی؛ سید حمید حسینی؛ محمدجواد موسی‌نژاد


خرید تسلیحات نظامی و همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس (مطالعه موردی شورای همکاری خلیج فارس و ایران)

دوره 2، شماره 5، مهر 1391، صفحه 53-78

ارسلان قربانی شیخ نشین