کلیدواژه‌ها = ایالات متحده
نفوذ چین در پرتو نقش امنیتی آمریکا در حوزه خلیج فارس

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 95-118

10.22034/irr.2022.297021.2012

غفار زارعی؛ محمد احمدی نیا؛ علی محمد حقیقی


اتحاد مربع: ناتوی آسیایی برای مهار چین در ایندو-پاسیفیک

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 147-178

10.22034/irr.2021.144277

قدرت الله بهبودی نژاد؛ سید رضا تقوی نژاد


تاثیر روابط اقتصادی – امنیتی هند-آمریکا بر روابط ایران و هند

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 65-100

قاسم رضایی؛ علی آدمی؛ سید جواد امام جمعه زاده


بررسی مسؤلیت ایالات متحده آمریکا ناشی از تحریم های اقتصادی ایران

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، اسفند 1398، صفحه 285-265

مجید صفوی


گذار در ساختار اقتصاد جهانی؛ رفتار اقتصادی قدرت‌‌های بزرگ در دورۀ گذار

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 91-122

مهدی هدایتی شهیدانی


جایگاه فرسایش قدرت در راهبرد موازنه‌ نرم ایالات متحده آمریکا

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 123-164

مهدی هدایتی شهیدانی


پیامدهای رشد اقتصادی و نظامی چین بر اتحاد دوجانبه آمریکا – ژاپن

دوره 5، شماره 18، بهمن 1394، صفحه 45-74

محمد تقی زاده انصاری


سیاست نئوایدئالیستی اوباما و بررسی تأثیر آن بر بحران کارکردی سازمان ملل

دوره 4، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 35-58

غلامرضا کریمی


بررسی نقش و جایگاه تروریسم در سیاست خارجی امریکا پس از 11 سپتامبر 2001 تا سال 2013

دوره 3، شماره 10، دی 1392، صفحه 83-110

عنایت‌الله یزدانی؛ سامان محمدی