کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل
قدرت‌های بزرگ و حقوق بین‌الملل کلاسیک؛ مطالعه موردی، انگلستان

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 71-97

10.22034/irr.2022.252646.1839

مهدی ذوالفقاری؛ ابوذر عمرانی


ضرورت و بایسته‌های مطالعات صلح از دیدگاه حقوق بین‌الملل

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 237-266

پوریا عسکری؛ یلدا خسروی


ظرفیت نظریه‌های روابط بین‌الملل برای ایجاد تعامل و تقارب با حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 18، بهمن 1394، صفحه 137-156

سمیرا محسنی؛ سید عبدالعلی قوام


ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه‌طلبی و خودمختاری

دوره 4، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 163-194

علیرضا آرش‌پور؛ فرناز شیرانی