1. نقش انگلیس در سیاست گذاری اتحادیه اروپا در قبال ایران (2020-2003)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400

10.22034/irr.2021.274551.1923

علیرضا نائیج؛ سیده صدیقه حسینی


2. مکانیسم لابی‌گری در روند قانون‌گذاری اتحادیه اروپا و لابی‌های قدرتمند آلمان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 53-84

محمدرضا دوستی زاده؛ بهاره مظلوم


3. بررسی و تحلیل تأثیر برگزیت بر سیاست امنیتی- دفاعی مشترک اروپا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 187-214

حمید درج؛ محسن دیانت


4. ایالات متحده و برسازی خطر امنیتی ایران در ادراک اروپا

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-38

ابراهیم باقری؛ محمد قیصری


5. سیاست خارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه در دوره پس از جنگ سرد

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 219-242

مهدیه حیدری


6. تحریم نفتی ایران و اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 151-176

شمسی کاظمی؛ احمد ساعی؛ ابوالقاسم طاهری؛ مسعود مطلبی


7. تجزیه و تحلیل دو گفتمان متعارض اروپا و آمریکا در قبال برجام

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 215-244

رحمت حاجی مینه؛ اکرم صالحی


8. مفهوم سازی همگرایی و منطقه گرایی در روابط بین الملل از منظر سازه انگاری (مطالعه موردی: اتحادیه اروپا)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 122-155

مجید روحی دهبنه


9. دلایل و پیامدهای عضویت بوسنی و هرزگوین در اتحادیه اروپا

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 127-160

علی باقری دولت‌آبادی


10. همکاری و مشارکت میان سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان ملل متحد به‌منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی (مطالعه موردی اتحادیه اروپا)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 62-80

نوذر شفیعی؛ فرزانه مرادی


11. وابستگی متقابل روسیه و اتحادیۀ اروپا در حوزۀ انرژی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 82-110

مسعود موسوی شفایی؛ احمد سلطانی‌نژاد؛ مهدی زحمتکش


12. جایگاه کشورهای منطقه خلیج فارس در سیاست‌های تأمین انرژی اتحادیه اروپا

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 151-185

مرتضی باقیان زارچی؛ سید حمید حسینی؛ محمدجواد موسی‌نژاد


13. تأثیر بحران‌های اقتصادی بر واگرایی در اتحادیه اروپا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 9-24

احمد نقیب‌زاده