کلیدواژه‌ها = اتحادیه اروپا
روابط اتحادیه اروپا با چین؛ از همکاری عمل‌گرایانه به سمت مشارکت راهبردی

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 39-69

10.22034/irr.2022.343974.2189

علی صباغیان؛ راج دیپ سینگ


نقش اراده و قصد التزام قانونی در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 245-264

10.22034/irr.2022.345718.2198

سیده مریم اسدی نژاد؛ جواد واحدی زاده؛ علیرضا صالحی فر


نقش انگلیس در سیاست گذاری اتحادیه اروپا در قبال ایران (2020-2003)

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 69-95

10.22034/irr.2021.274551.1923

علیرضا نائیج؛ سیده صدیقه حسینی


مکانیسم لابی‌گری در روند قانون‌گذاری اتحادیه اروپا و لابی‌های قدرتمند آلمان

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 53-84

محمدرضا دوستی زاده؛ بهاره مظلوم


بررسی و تحلیل تأثیر برگزیت بر سیاست امنیتی- دفاعی مشترک اروپا

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 187-214

حمید درج؛ محسن دیانت


ایالات متحده و برسازی خطر امنیتی ایران در ادراک اروپا

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 7-38

ابراهیم باقری؛ محمد قیصری


سیاست خارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه در دوره پس از جنگ سرد

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 219-242

مهدیه حیدری


تحریم نفتی ایران و اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 151-176

شمسی کاظمی؛ احمد ساعی؛ ابوالقاسم طاهری؛ مسعود مطلبی


تجزیه و تحلیل دو گفتمان متعارض اروپا و آمریکا در قبال برجام

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 215-244

رحمت حاجی مینه؛ اکرم صالحی


مفهوم سازی همگرایی و منطقه گرایی در روابط بین الملل از منظر سازه انگاری (مطالعه موردی: اتحادیه اروپا)

دوره 4، شماره 13، آذر 1393، صفحه 122-155

مجید روحی دهبنه


دلایل و پیامدهای عضویت بوسنی و هرزگوین در اتحادیه اروپا

دوره 4، شماره 12، شهریور 1393، صفحه 127-160

علی باقری دولت‌آبادی


همکاری و مشارکت میان سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان ملل متحد به‌منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی (مطالعه موردی اتحادیه اروپا)

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 62-80

نوذر شفیعی؛ فرزانه مرادی


وابستگی متقابل روسیه و اتحادیۀ اروپا در حوزۀ انرژی

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 82-110

مسعود موسوی شفایی؛ احمد سلطانی‌نژاد؛ مهدی زحمتکش


جایگاه کشورهای منطقه خلیج فارس در سیاست‌های تأمین انرژی اتحادیه اروپا

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 151-185

مرتضی باقیان زارچی؛ سید حمید حسینی؛ محمدجواد موسی‌نژاد


تأثیر بحران‌های اقتصادی بر واگرایی در اتحادیه اروپا

دوره 2، شماره 4، مرداد 1391، صفحه 9-24

احمد نقیب‌زاده