کلیدواژه‌ها = داعش
هیدروتروریسم گروه داعش در خاورمیانه

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 99-129

10.22034/irr.2022.293194.1999

صالح سلاورزی زاده؛ سعید وثوقی؛ حسین مختاری هشی


واکاوی تأثیر ظهور داعش بر وضعیت اقتصاد انرژی در سوریه و اسرائیل

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 31-68

10.22034/irr.2021.299628.2027

مهدی محمدیان؛ حجت مهکویی؛ سارا فلاحی؛ یوسف زین العابدین عموقین


حمایت از داعش و موازنه در برابر ایران (2018-2014)

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، اسفند 1398، صفحه 145-172

نیلوفر اردم؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ مهناز گودرزی


تصویر سازی دولت اسلامی عراق و شام از خشونت و قدرت اجتماعی

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 219-247

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ حمید امامی؛ سیدعلی منوری


بحران سوریه و تاثیر آن بر منافع ملی و منطقه ای ترکیه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 121-148

نیکنام ببری؛ شهروز ابراهیمی


تأثیر بازتولید داعش در کشور عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 121-148

محمدجواد هراتی؛ سید محمد جواد قربی


سناریوهای محتمل آینده عراق بر اساس بازیگران مؤثر سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1395، صفحه 55-86

عنایت الله یزدانی؛ داود افشاری؛ بهمن ربیعی نیا