1. حمایت از داعش و موازنه در برابر ایران (2018-2014)

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، زمستان 1398، صفحه 145-172

نیلوفر اردم؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ مهناز گودرزی


2. تصویر سازی دولت اسلامی عراق و شام از خشونت و قدرت اجتماعی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 219-247

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ حمید امامی؛ سیدعلی منوری


3. بحران سوریه و تاثیر آن بر منافع ملی و منطقه ای ترکیه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 121-148

نیکنام ببری؛ شهروز ابراهیمی


4. تأثیر بازتولید داعش در کشور عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 121-148

محمدجواد هراتی؛ سید محمد جواد قربی


5. سناریوهای محتمل آینده عراق بر اساس بازیگران مؤثر سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 55-86

عنایت الله یزدانی؛ داود افشاری؛ بهمن ربیعی نیا