1. همسوئی امنیتی چین و روسیه در رویارویی با تهدیدات ایالات متحده

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 125-160

10.22034/irr.2020.118881

میثم زکی‌زاده؛ علیرضا موسوی زاده؛ مهدی ذاکریان امیری؛ بهزاد شاهنده


2. تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین‌المللی (2001-2020)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 123-154

سید سعید میرترابی؛ محسن کشوریان آزاد


3. تأثیر قدرت یابی چین بر روابط و رقابت با آمریکا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-38

سعید وثوقی؛ امیرحسین رستمی؛ عنایت الله یزدانی


4. بررسی گسترش نفوذ ژئواکونومیکی چین در آسیای مرکزی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 97-124

محمد تقی زاده انصاری


5. مواجهه چین و غرب مدرن:‏ امتناع، یادگیری و دگرگونی ‏

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-125

سجاد بهرامی مقدم


6. ظهور چین: چالش‌های ایالات‌متحده آمریکا در مواجهه با قدرت روزافزون چین در روابط بین‌الملل

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 159-184

محمدحسن خانی؛ محمد مسرور


7. چین از ثروت به توسعه طلبی دریایی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 163-186

محمد تقی‌زاده‌انصاری


8. پیامدهای رشد اقتصادی و نظامی چین بر اتحاد دوجانبه آمریکا – ژاپن

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 45-74

محمد تقی زاده انصاری


9. نسل پنجم رهبران چین و ابتکار کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 201-222

مسعود موسوی شفائی


10. آیندۀ روابط امریکا و چین: همکاری؛ رقابت

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 73-110

جواد امام‌جمعه‌زاده؛ امیر هوشنگ میرکوشش


11. خیزش نظامی چین، امریکا و موازنۀ آسیایی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 53-84

محمدعلی بصیری؛ سید حسام‌الدین موسوی؛ محمدعلی رعیتی‌نژاد