1. چالش های ژئوپولیتیکی دولت اقلیم کردستان عراق

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 229-262

هادی قنبری؛ علیرضا رضائی؛ قاسم ترابی


2. بحران سوریه و تاثیر آن بر منافع ملی و منطقه ای ترکیه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 121-148

نیکنام ببری؛ شهروز ابراهیمی